Training Camp World Premiere

World Premiere | 2021 | China | 90min | Narrative
Ematjan Memet, Bo Hanxiong, Ding Kai, Qi Shaoyi, Song Zhanfei, Xu Kailun, Xu Zhehan

Synopsis