Training Camp Screening

| 2021 | | 90min | Narrative
Ematjan Memet, Bo Hanxiong, Ding Kai, Qi Shaoyi, Song Zhanfei, Xu Kailun, Xu Zhehan

Synopsis